LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Ewa Krzyśków

Zespół

Ewa Krzyśków

aplikantka adwokacka
e.krzyskow@lbalegal.pl

Ewa Krzyśków

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, z Kancelarią
związana od 2014 roku. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w Warszawskich kancelariach prawnych oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym oraz handlowym. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przy emisjach obligacji, w tym tych wymagających skomplikowanych zabezpieczeń. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek akcyjnych. Autorka pracy opublikowanej na międzynarodowej konferencji w Saratowie w Rosji z dziedziny Comparative Law poruszającej tematykę prawa kontynentalnego (civil law) oraz prawa precedensowego (common law).

Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. W trakcie studiów otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Handlowego pod kierunkiem prof. Józefa Okolskiego.

Posługuje się językiem angielskim.

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni
Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

© LBA Litigation & Business Attorneys 2019