LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Sylwia Rozwandowicz

Zespół

Sylwia Rozwandowicz

aplikantka adwokacka
s.rozwandowicz@lbalegal.pl
Sylwia Rozwandowicz

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, z Kancelarią związana od 2015 roku.

Świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa cywilnego oraz handlowego. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa bankowego. Prowadzi bieżącą obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności banków, domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych.

Posiada także doświadczenie w doradztwie przy emisjach obligacji, administrowaniu zabezpieczeniami oraz postępowaniu wieczystoksięgowym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W toku studiów otrzymywała stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszych studentów. Pracę magisterską pt. „Egzekucja przeciwko administratorowi zastawu rejestrowego a ochrona praw osób trzecich” obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego pod kierownictwem prof. Andrzeja Marciniaka.

Odbywała także praktykę w Klinice Prawa – Klinice Praw Dziecka przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, którą ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

Posługuje się językiem angielskim.

© LBA Litigation & Business Attorneys 2019