LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Szkolenia bezpłatne

KALENDARZ SZKOLEŃ BEZPŁATNYCH

 

25 Kwiecień 2018

 
Szanowni Pastwo,
pragniemy zaprosić Państwa na najbliższe szkolenia bezpłatne organizowane przez Kancelarię.
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt - szkolenia-bezplatne@lbalegal.pl

 

 

CZERWIEC 


„Zabezpieczenia wierzytelności – hipoteka” - 6 czerwca
2018 roku 

„Zabezpieczenia wierzytelności - poręczenie ogólne, weksel własny In blanco” -
13 czerwca 2018 roku

„Fundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstw” - 20 czerwca 2018 roku

Restrukturyzacja a upadłość – zagadnienia podstawowe - 27 czerwca 2018 roku

LIPIEC


„Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.”
- 4 lipca 2018 roku

„Odpowiedzialność członków zarządu” - 11 lipca 2018 roku

„Kredyt jako źródło finansowania przedsiębiorstw” - 18 lipca 2018 roku

„Bezprospektowa emisja obligacji jako źródło finansowania firm z sektora MSP” -
25 lipca 2018 roku

SIERPIEŃ


„Aplikowanie o dotację Unijną” - CZĘŚĆ I (cykl spotkań) - 1 sierpnia 2018 roku

- weryfikacja wnioskodawcy i projektu
- planowanie procesu przygotowania wniosku o dotację
- załączniki do wniosku o dofinansowanie

„Aplikowanie o dotację Unijną” - CZĘŚĆ 2 (cykl spotkań) - 8 sierpnia 2018 roku

-istota i specyfika kredytów technologicznych

„Aplikowanie o dotację Unijną” - CZĘŚĆ 3 (cykl spotkań) - 15 sierpnia 2018 roku

- kilka słów o biznesplanach
- kilka słów o matrycy logicznej

„Aplikowanie o dotację Unijną” - CZĘŚĆ 4 (cykl spotkań) - 22 sierpnia 2018 roku

- planowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej pod kątem jego prawidłowego rozliczania po otrzymaniu dofinansowania
- kalkulacja finansowa przedsięwzięcia i tworzenie struktury wydatków projektu 
- tworzenie roboczych arkuszy finansowych projektu
- kwantyfikacja wskaźników projektu i opis źródeł ich weryfikacji

„Aplikowanie o dotację Unijną” - CZĘŚĆ 5 (cykl spotkań) - 29 sierpnia 2018 roku

- procedura odwoławcza


WRZESIEŃ„Umowy w procesie budowlanym– zabezpieczenie interesów głównego wykonawcy”  - 5 września 2018 roku

„Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwach – wyzwania” - 12 września 2018 roku

„Proces emisji obligacji i obowiązki wynikające z wyemitowanych obligacji” 
- 19 września 2018 roku

„Finansowanie private equity” -
26 września 2018 roku

PAŹDZIERNIK


„Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych” - 3 października 2018 roku

„Obrót wierzytelnościami” - 10 października 2018 roku

LISTOPAD


„Zabezpieczenia wierzytelności - przewłaszczenie na zabezpieczenie”
- 7 listopada 2018 roku

„Zabezpieczenia wierzytelności - gwarancja bankowa” - 14 listopada 2018 roku

„Odpowiedzialność prokurentów i pełnomocników w spółkach kapitałowych
–zasady funkcjonowania” - 24 listopada 2018 roku

„Rękojmia i gwarancja w umowach sprzedaży” -
28 listopada roku

GRUDZIEŃ


„Odpowiedzialność członków rad nadzorczych w spółkach kapitałowych”
-
5 grudnia 2018 roku


<< Powrót

© LBA Litigation & Business Attorneys 2018