LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Szkolenia

KALENDARZ SZKOLEŃ

 

25 Kwiecień 2018

"Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 10 KWIETNIA 2018 BROSZURA"Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 10 KWIETNIA 2018 BROSZURAprzedwstępnej sprzedaży nieruchomości w praktyce" 28 MARCA 2018 BROSZURAtwo,
pragniemy zaprosić Państwa na najbliższe szkolenia organizowane przez Kancelarię.
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt - szkolenia@lbalegal.pl

 

CZERWIEC


"Pranie brudnych pieniędzy - ściganie i przeciwdziałanie" 12 CZERWCA 2018 BROSZURA

"Roszczenia konsumentów przeciwko instytucjom finansowym w sprawach marżowych, spreadowych i z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - zasadność, konstrukcje, obrona" 13 CZERWCA 2018 BROSZURA

"Sekurytyzacja syntetyczna i subpartycypacyjna - zagadnienia prawne" 19 CZERWCA 2018 BROSZURA

"Sekurytyzacja bezpośrenia (w tym true sale) jako alternatywna metoda finansowania - zagadnienia prawne" 20 CZERWCA 2018 BROSZURA

"Transakcje partycypacyjne na rynku kredytowym ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 26 - 27 CZERWCA 2018 
BROSZURA

WRZESIEŃ

"Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej spółek kapitałowych" 4 WRZEŚNIA 2018 BROSZURA

"Tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo informacji i zakaz konkurencji - ochrona interesów przedsiębiorstwa" 5 WRZEŚNIA 2018 BROSZURA

"Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem wzorca LMA"
11 WRZEŚNIA 2018 BROSZURA

"Ustawa o kredycie konsumenckim - wybrane zagadnienia prawne" 18 WRZEŚNIA 2018
BROSZURA

"Listy zastawne i banki hipoteczne - zagadnienia prawne" 25 WRZEŚNIA 2018 BROSZURA

PAŹDZIERNIK

 

"Emisja obligacji korporacyjnych - upadłość, niewypłacalność, restrukturyzacja emitenta" 2 PAŹDZIERNIKA 2018 BROSZURA

"Administartor zabezpieczeń - wybrane zagadnienia prawne - zakres odpowiedzialności wobec obligatariuszy" 3 PAŹDZIERNIKA 2018 BROSZURA

"Weksel i poręczenie wekslowe - wybrane kwestie prawne" 9 PAŹDZIERNIKA 2018 BROSZURA

"Due diligence - wybrane zagadnienia prawne" 10 PAŹDZIERNIKA 2018 BROSZURA

"Zabezpieczenia osobiste wierzytelności pieniężnych" 16 PAŹDZIERNIKA 2018 BROSZURA

"Zastaw rejestrowy, Administartor zastawu rejestrowego i dochodzenie roszczeń z zastawu rejestrowego" 17 PAŹDZIERNIKA 2018 BROSZURA

"Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów" 23 PAŹDZIERNIKA 2018 BROSZURA

"Nowe prawo restrukturyzacyjne - wybrane zagadnienia prawne" 24 PAŹDZIERNIKA 2018 BROSZURA

"Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej funduszy inwestycyjnych" 30 PAŹDZIERNIKA 2018 BROSZURA

"Wybrane aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w praktyce" 31 PAŹDZIERNIKA 2018 BROSZURA

LISTOPAD


"LMA standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej" 6 LISTOPADA 2018 BROSZURA

"Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 13 LISTOPADA 2018 BROSZURA

"Franchising usług bankowych - zagadnienia prawne" 14 LISTOPADA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej na rynku kapitałowym, informacje prawnie chronione" 20 LISTOPADA 2018 BROSZURA


"Prawo rynku kapitałowego. Szczególne machanizmy ochronne na rynku regulowanym" 21 LISTOPADA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Fundusze inwestycyjne" 27 LISTOPADA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Rozporządzenie MAR - nadużycia na rynku " 28 LISTOPADA 2018 BROSZURA
<< %Powrót%

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni
Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

© LBA Litigation & Business Attorneys 2018