LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Szkolenia

KALENDARZ SZKOLEŃ

 

25 Kwiecień 2018

 
Szanowni Pastwo,
pragniemy zaprosić Państwa na najbliższe szkolenia organizowane przez Kancelarię.
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt - szkolenia@lbalegal.pl

LUTY

"Emisja obligacji korporacyjnych - upadłość, niewypłacalność, restrukturyzacja emitenta" 13 LUTEGO 2018 BROSZURA

"Administartor zabezpieczeń - wybrane zagadnienia prawne - zakres odpowiedzialności wobec obligatariuszy" 14 LUTEGO 2018 BROSZURA

"Transakcje partycypacyjne na rynku kredytowym ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 20 - 21 LUTEGO 2018 BROSZURA

"RODO - Wpływ rozporządzenia na polski porządek prawny. Wybrane zagadnienia oraz aspekty praktyczne" 27 - 28 LUTEGO 2018 BROSZURA


MARZEC

"Weksel i poręczenie wekslowe - wybrane kwestie prawne" 6 MARCA 2018 BROSZURA

"Due diligence - wybrane zagadnienia prawne" 7 MARCA 2018 BROSZURA

"Zabezpieczenia osobiste wierzytelności pieniężnych" 13 MARCA 2018 BROSZURA

"Zastaw rejestrowy, Administartor zastawu rejestrowego i dochodzenie roszczeń z zastawu rejestrowego" 14 MARCA 2018 BROSZURA

"Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów" 20 MARCA 2018 BROSZURA

"Nowe prawo restrukturyzacyjne - wybrane zagadnienia prawne" 21 MARCA 2018 BROSZURA

"Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej funduszy inwestycyjnych" 27 MARCA 2018 BROSZURA

"Wybrane aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w praktyce" 28 MARCA 2018 BROSZURA

KWIECIEŃ


"LMA standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej" 4 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 10 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Franchising usług bankowych - zagadnienia prawne" 11 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej na rynku kapitałowym, informacje prawnie chronione" 17 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Szczególne machanizmy ochronne na rynku regulowanym"18 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Fundusze inwestycyjne" 24 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Rozporządzenie MAR - nadużycia na rynku " 25 KWIETNIA 2018 BROSZURA

MAJ


"Share Purchase Agreement w transakcjach fuzji i przejeć - wybrane zagadnienia prawne" 8 MAJA 2018 BROSZURA

"Rachunki escrow i zastrzeżone - wybrane zagadnienia prawne" 9 MAJA 2018 BROSZURA

"Marketing usług finansowych" 15 MAJA 2018 BROSZURA

"Dochodzenie roszczeń przeciwko emitentowi obligacji" 15 MAJA 2018 BROSZURA

"Hipoteka. Administrator hipoteki i dochodzenie roszczeń z hipoteki" 22 MAJA 2018 BROSZURA

"Rozporządzenie EMIR - implementacja, wybrane kwestie problemowe, interpretacje, case study" 23 maja 2018 BROSZURA

"Administartor zastawu rejestrowego w procesie emisji obligacji - ryzyka, zakres praw i obowiązków wobec emitenta i obligatariuszy" 30 MAJA 2018 BROSZURA

CZERWIEC


"Błędy i ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć - praktyczne omówienia i case study" 5 - 6 CZERWCA 2018 BROSZURA

"Pranie brudnych pieniędzy - ściganie i przeciwdziałanie" 12 CZERWCA 2018 BROSZURA

"Roszczenia konsumentów przeciwko instytucjom finansowym w sprawach marżowych, spreadowych i z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - zasadność, konstrukcje, obrona" 13 CZERWCA 2018 BROSZURA

"Sekurytyzacja syntetyczna i subpartycypacyjna - zagadnienia prawne" 19 CZERWCA 2018 BROSZURA

"Sekurytyzacja bezpośrenia (w tym true sale) jako alternatywna metoda finansowania - zagadnienia prawne" 20 CZERWCA 2018 BROSZURA

"Ustawa o kredycie konsumenckim - wybrane zagadnienia prawne" 26 CZERWCA 2018 BROSZURA

"Listy zastawne i banki hipoteczne - zagadnienia prawne" 27 CZERWCA 2018 BROSZURA

WRZESIEŃ

"Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej spółek kapitałowych" 4 WRZEŚNIA 2018 BROSZURA

"Tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo informacji i zakaz konkurencji - ochrona interesów przedsiębiorstwa" 5 WRZEŚNIA 2018 BROSZURA

"Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem wzorca LMA"
11 WRZEŚNIA 2018 BROSZURA

<< Powrót

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni
Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

© LBA Litigation & Business Attorneys 2018