LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Zespół specjalistów
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner

Szkolenia

KALENDARZ SZKOLEŃ

 

12 Grudzień 2017


Szanowni Pastwo,
pragniemy zaprosić Państwa na najbliższe szkolenia organizowane przez Kancelarię.
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt
- szkolenia@lbalegal.pl

 


PAŹDZIERNIK

"Marketing usług finansowych" 2 PAŹDZIERNIKA 2017

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, obowiązki instytucji finansowych"
5 PAŹDZIERNIKA 2017

"Rozporządzenie EMIR - implementacja, wybrane kwestie problemowe, interpretacje, case studies"  9 PAŹDZIERNIKA 2017

„Błędy i ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć - praktyczne omówienia i case study"12 PAŹDZIERNIKA 2017

"Transakcje partycypacyjne na rynku kredytowym ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 16 PAŹDZIERNIKA 2017

„Weksel i poręczenie wekslowe - wybrane kwestie prawne" 19 PAŹDZIERNIKA 2017

"Listy zastawne i banki hipoteczne - zagadnienia prawne"  24 PAŹDZIERNIKA 2017

"Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów 27 PAŹDZIERNIKA 2017

LISTOPAD

„Zabezpieczenie osobiste wierzytelności pienieżnych" 2 LISTOPADA 2017

"Ustawa o kredycie konsumenckim - wybrane zagadnienia prawne" 5 LISTOPADA 2017

„Emisja obligacji korporacyjnych - upadłość, niewypłacalność, restrukturyzacja emitenta" 27 LISTOPADA 2017

„Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem standardów LMA"

30 LISTOPADA 2017


GRUDZIEŃ

„Frachising usług bankowych -zagadnienia prawne" 3 GRUDNIA 2017

"Share Purchase Agreement w transakcji fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia prawne" 14 GRUDNIA 2017

„Rachunki escrow i zastrzeżone -wybrane zagadnienia prawne" 18 GRUDNIA 2017

 

STYCZEŃ

"Administrator zabezpieczeń - wybrane zagadnienia prawne - zakres odpowiedzialności wobec obligatariuszy" 4 STYCZNIA 2018

"Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 11 STYCZNIA 2018

"LMA - standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej" 18 STYCZNIA 2018

"Wybrane aspekty umowy przedwstepnej sprzedaży nieruchomości w praktyce" 25 STYCZNIA 2018

"Tajemnica przedsiebiorstwa, bezpieczeństwo informacji i zakaz konkurencji - ochrona interesów przedsiębiorstwa" 31 STYCZNIA 2018

LUTY"Umowy IT - praktyczne aspekty prawne" 8 LUTEGO 2018

  15 LUTEGO 2018

"Sekurytyzacja bezpośrednia (w tym true sale) jako alternatywna metoda finansowania - zagadnienia prawne" 22 LUTEGO 2018

"Sekurytyzacja syntetyczna i subpartycypacyjna - zagadnienia prawne" 28 LUTEGO 2018

MARZEC

"Ustawa o usługach płatniczych (PSD) - obowiązki informacyjne, prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług" 2 MARCA 2018

"Nowe prawo restrukturyzacyjne - wybrane zagadnienia prawne" 8 MARCA 2018

"Dochodzenie roszczeń przeciwko emitentowi obligacji" 15 MARCA 2018

"Roszczenia przeciwko instytucjom finansowym w sprawach marżowych, spreadowych i z tutułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - zasadnosć, konstrukcje, obrona" 22 MARCA 2018

"Restrukturyzacja zadłużenia emitenta z tytułu świadczeń wykupowych" 27 MARCA 2018

"Administartor zastawu rejestrowego w procesie emisji obligacji - ryzyka, zakres praw i obowiązków wobec emitenta i obligatariuszy" 30 MARCA 2018 


KWIECIEŃ

"Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych" 5 KWIETNIA 2018

"Dopuszczalność i tryb emisji obligacji korporacyjnych przez podmioty lecznicze w tym SP ZOZy" 2 KWIETNIA 2018

"Administartor zabezpieczeń w procesie kredytowania konsolidacyjnego, ryzyka, zakres praw i obowiązków"  12 KWIETNIA 2018

"Administrator hipoteki w procesie emisji obligacji - ryzyka, zakres praw i obowiązków wobec emitenta i obligatariuszy" 19 KWIETNIA 2018

"Hipoteka, Administartor Hipoteki i dochodzenie roszczeń z hipoteki"
17 KWIETNIA 2018

"Due diligence - wybrane zagadnienia prawne"
20 KWIETNIA 2018

"Cesja na zabezpieczenie i przewłaszczenie - wybrane kwestie prawne"
24 KWIETNIA 2018

"Zastaw rejestrowy, Administartor zastawu rejestrowego i dochodzenie roszczeń z zastawu rejestrowego"
26 KWIETNIA 2018

 

 

 


 

<< Powrót

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni
Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

© LBA Litigation & Business Attorneys 2018